Predseda úradu Andrej Juris: „Z dôvodu agresie na Ukrajine sa SR v oblasti energetickej bezpečnosti nachádza vo veľmi zložitej situácii a úrad analyzuje všetky možnosti vrátane prípadného bezprecedentného zavedenia inštitútu mimoriadnej regulácie v SR.“
ÚRSO: Zvažujeme aj mimoriadnu reguláciu v kontexte rámca, ktorý stanoví EK Zobraziť galériu
Inštitút mimoriadnej regulácie zastrešuje ustanovenie § 16 zákona o regulácii, pričom základné podmienky aktivácie mimoriadnej regulácie sú špecifikované v § 16 ods. 1 zákona o regulácii, pričom platí, že mimoriadnu reguláciu môže úrad vykonať len po predchádzajúcom prerokovaní s Európskou komisiou (EK).

Predseda úradu Andrej Juris: „V tejto súvislosti pre možnosti ďalšieho vývoja budú podstatné aj závery z aktuálneho summitu Rady na úrovni premiérov, kde EK predstaví ďalšie opatrenia na posilnenie bezpečnosti dodávok energie a na elimináciu negatívnych dopadov vysokých cien energií.“

Európska komisia zverejnila dňa 23.03.2022 stanovisko k súčasnej situácii na globálnych a európskych trhoch s energiami, ktoré prechádzajú v súčasnosti turbulentným vývojom. Predstavila súbor návrhov na prijatie rýchlych opatrení, ktoré by mohli viesť k zabezpečeniu dodávok energie na budúcu zimu a zároveň zmierniť tlak na ceny s vysokým dopadom na všetkých účastníkov trhu.

Celé komuniké nájdete tu: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_1936