A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 03.02.2016
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0002/2016/P-OP mení rozhodnutie číslo 0058/2013/P-OP [PDF]
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 03.02.2016
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0001/2016/P-OP mení rozhodnutie číslo 0059/2013/P-OP [PDF]
A.En. Gas a. s.
A. Kmeťa 17, Martin
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0059/2013/P-OP bolo zmenené rozhodnutím číslo 0001/2016/P-OP [PDF]
A.En. Gas a. s.
A. Kmeťa 17, Martin
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0058/2013/P-OP bolo zmenené rozhodnutím číslo 0002/2016/P-OP [PDF]
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 10.03.2020
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 10.03.2020
AC energia s. r. o.
Koceľova 5726/17A, Bratislava
Dátum: 15.07.2016
Poznámka:
AC energia s. r. o.
Koceľova 5726/17A, Bratislava
Dátum: 14.07.2016
Poznámka:
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 07.05.2019
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 18.09.2015
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 23.01.2014
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 23.01.2014
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 30.09.2013
Poznámka:
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 23.09.2013
Poznámka:
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1, Česká republika
Dátum: 13.05.2020
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1, Česká republika
Dátum: 13.05.2020
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 06.09.2013
Poznámka:
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 24.05.2016
Poznámka:
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul. 2271, Považská Bystrica
Dátum: 02.07.2018
Poznámka:
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul. 2271, Považská Bystrica
Dátum: 02.07.2018
Poznámka: