19.09.2018
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. , Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Pravidlá nominácie pre fyzické prenosové práva pre hranice ponukovej oblasti medzi Rakúskom, Chorvátskom, ČR, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, SR a Slovinskom (PTR - physical transmission righ