ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 03.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.9.2020
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 6.4.2020
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 25.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.4.2022
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 14.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.7.2021
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 15.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.12.2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 08.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.11.2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.12.2021
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Dlhá 11/1248, Stupava
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.5.2021
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30 , Stupava
Dátum: 14.06.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.4.2022
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 10.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.5.2020
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
Dátum: 23.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.1.2022
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 05.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2021
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 04.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.12.2020
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.11.2021
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 19.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.6.2020
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.1.2022
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.11.2020