Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.10.2021
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.10.2021
AQUAMAAT spol.s r.o.
Lúčna 48, Nemce
Dátum: 12.01.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2020
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2021
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 08.09.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.9.2020
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 18.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.4.2021
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.7.2021
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.10.2021
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.7.2021
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 24.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.3.2021
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.10.2020
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 17.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 10.3.2021
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected.Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected.Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.7.2021