Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 01.02.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.12.2021
Lesnianska vodárenská spoločnosť, s.r.o.
Oravská Lesná 291, Oravská Lesná
Dátum: 26.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 6.4.2021
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 11.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.5.2020
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.10.2020
Kanalizácia M & M, s.r.o.
Bratislavská 96, Most pri Bratislave
Dátum: 29.09.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.8.2020
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 03.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.12.2021
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.12.2021
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.8.2021
INŠTALÁCIE TZB, a. s.
Gozovská 93/23, Lozorno
Dátum: 16.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.6.2021
HRONBYT s.r.o.
Levická cesta 3, Hronovce
Dátum: 19.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.3.2022
FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 05.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.2.2022
FERRMONT, a.s.
Trenčianska 1320/89, Púchov
Dátum: 22.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.5.2021
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.10.2021
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 13.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.2.2022
Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 22.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.2.2021
Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 14.07.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 13.6.2022
Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.10.2021
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 06.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.5.2020
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 24.02.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.1.2022
B - PROX, s.r.o.
Sadová 11, Slovenská Ľupča
Dátum: 12.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.12.2020