STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 19.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.10.2020
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 24.08.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.7.2021
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2/3, Nemšová
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.11.2020
RABČAN, s.r.o.
Rabčická 334, Rabča
Dátum: 04.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2021
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
Dlhé Hony 5079/7, Poprad
Dátum: 12.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 10.6.2020
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
Dátum: 23.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.5.2021
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 27.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.3.2022
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 04.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.4.2021
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 09.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.2.2022
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 20.06.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.5.2022
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
Lúka 205
Dátum: 29.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.1.2022
Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov r.s.p.
Jablonov nad Turňou 244, Jablonov nad Turňou
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.6.2021
Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346
Dátum: 14.02.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2021
Obec Topoľníky
Hlavná 126, Topoľníky
Dátum: 09.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 10.2.2021
Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, Spišský Štiavnik
Dátum: 27.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 6.7.2020
Obec Polomka
Osloboditeľov 12, Polomka
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.9.2021
Obec Pohronská Polhora
Hlavná 62, Pohronská Polhora
Dátum: 11.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.3.2022
Obec Kechnec
Kechnec 19
Dátum: 12.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.12.2020
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 13.10.2020