Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346
Dátum: 14.02.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2021
Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov r.s.p.
Jablonov nad Turňou 244, Jablonov nad Turňou
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.6.2021
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
Lúka 205
Dátum: 29.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.1.2022
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 20.06.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.5.2022
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 04.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.4.2021
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 09.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.2.2022
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 27.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.3.2022
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
Dátum: 23.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.5.2021
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
Dlhé Hony 5079/7, Poprad
Dátum: 12.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 10.6.2020
RABČAN, s.r.o.
Rabčická 334, Rabča
Dátum: 04.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2021
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2/3, Nemšová
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.11.2020
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 24.08.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.7.2021
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 19.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.10.2020
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.1.2022
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.11.2020
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 19.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.6.2020
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.11.2021
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 04.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.12.2020
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 05.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2021