Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 14.07.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 13.6.2022
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.10.2020
Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.10.2021
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 13.10.2020
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.10.2020
Obec Polomka
Osloboditeľov 12, Polomka
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.9.2021
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.10.2021
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2021
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.11.2021
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.10.2021
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021