Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, Spišský Štiavnik
Dátum: 27.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 6.7.2020
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.7.2021
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 13.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.2.2022
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 08.09.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.9.2020
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 24.08.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.7.2021
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 27.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.3.2022
Kanalizácia M & M, s.r.o.
Bratislavská 96, Most pri Bratislave
Dátum: 29.09.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.8.2020
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.8.2021
FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 05.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.2.2022
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 6.4.2020
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 14.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.7.2021
HRONBYT s.r.o.
Levická cesta 3, Hronovce
Dátum: 19.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.3.2022
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 15.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.12.2019
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 25.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.4.2022
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30 , Stupava
Dátum: 14.06.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.4.2022
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 03.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.9.2020
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.7.2021
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 20.06.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.5.2022
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 19.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.10.2020
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.7.2021