MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 20.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
KOLLDENT s.r.o.
Čapajevova 23, Prešov
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.6.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.10.2020
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
Skladová 2, Trnava
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
MANGINI s.r.o.
Michalovská 1, Sobrance
Dátum: 29.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.6.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 23.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.10.2020
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.11.2021
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 24.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.5.2021
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 30.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.10.2020
Stavebné bytové družstvo Lučenec
Št. Moyzesa 47, Lučenec
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.10.2021
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 24.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.6.2021
BIOPLYN BIEROVCE s. r. o.
Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.9.2020
Teplico, s.r.o.
Kuzmányho 246/14, Turčianske Teplice
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.11.2021
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
G. Švéniho 3H, Prievidza
Dátum: 16.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.6.2021
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 12.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.9.2020
Energetická servisná, s. r. o.
Rusovská cesta 17, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 16.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.4.2021
CEMED, s.r.o.
Sídlisko I. 1009, Vranov nad Topľou
Dátum: 22.09.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.9.2020
KRASBYT, s.r.o.
Struhy 83, Krásno nad Kysucou
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021