Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, Košice
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.7.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 02.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.11.2020
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.7.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.7.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.7.2021
E - RAN TZB, s. r. o.
Astrová 2/A, Bratislava
Dátum: 19.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.9.2020
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.7.2021
BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.
106, Horovce
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
KOOR Východ, s.r.o.
Čermeľská cesta 3, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.10.2021
STEFE Martin, a.s.
Východná 14, Martin
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.7.2021
BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.10.2021
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.7.2021
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 10.11.2021
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 30.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.5.2021