MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7, Púchov
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.11.2021
ON Semiconductor Slovakia, a.s.
Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.11.2021
STING-ENERGO, s.r.o.
ul. 29. augusta 29, Banská Bystrica
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.11.2021
STEFE Zvolen, s.r.o.
Unionka 54, Zvolen
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
LINTOS s.r.o.
Zámocká 3, Bratislava
Dátum: 02.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.8.2021
Rezidencia Hont s.r.o.
Priemyselná 934/1, Krupina
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.11.2021
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.11.2021
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Ul. Priemyselná 82, Prievidza
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.7.2021
LINTOS s.r.o.
Zámocká 3, Bratislava
Dátum: 31.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.12.2021
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Ul. Priemyselná 82, Prievidza
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.7.2021