Rimavská energetická s.r.o.
Železničná 990, Hnúšťa
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
KOSIT a.s.
Rastislavova 98, Košice
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.12.2021
FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.11.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2021
ENERGOBYT s.r.o. Humenné
Lipova 1, Humenné
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.12.2021
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452, Púchov
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Obec Horná Ves
Horná Ves 17, Kremnica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.11.2021
PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, Banská Bystrica
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2021
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.11.2021
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.11.2021
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.10.2021
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.
Bernolákova 11, Nová Baňa
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 6.12.2021
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.11.2021
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
Skladová 2, Trnava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
STEFE Trnava, s. r. o.
Františkánska 16, Trnava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Za poštou 7, Hlohovec
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021