KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, Košice - mestská časť Sever
Dátum: 17.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 5.1.2022
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.11.2021
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 17.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.12.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.11.2021
Teplárne ZM s.r.o.
Hviezdoslavova 84, Zlaté Moravce
Dátum: 13.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.11.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 739/12, Banská Bystrica
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.11.2021
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Ul. Priemyselná 82, Prievidza
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Ul. Priemyselná 82, Prievidza
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Ul. Priemyselná 82, Prievidza
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 03.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Obecný podnik Rohožník s.r.o.
Školské námestie 406/1, Rohožník
Dátum: 11.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2021
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 31.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 13.12.2021
MEOPTIS, s.r.o.
Lachova 37, Bratislava
Dátum: 31.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.12.2021
GIRATHERM, s. r. o.
Dukelská 75, Giraltovce
Dátum: 31.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.12.2021
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, Košice
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.12.2021
ESCO Servis, s. r. o.
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Žarnovická energetická, s. r. o.
Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
Hriňovská energetická, s.r.o.
Partizánska cesta 1465, Hriňová
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021