MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 02.02.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.1.2022
ESCO Servis, s. r. o.
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.1.2022
BARDTERM, s.r.o.
Moyzesova 7, Bardejov
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.1.2022
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.12.2021
ST. NICOLAUS a.s.
1. mája 113, Liptovský Mikuláš
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 10.12.2021
HEMMING, s. r. o.
Doležalova 15, Bratislava
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.1.2022
BYTTHERM, s.r.o.
Hollého 148/46, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.12.2021
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Štúrova 275/87, Svit
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.1.2022
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.11.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.11.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.11.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.11.2021
Green Motion s. r. o.
Ľ. Podjavorinskej 771/1, Banská Štiavnica
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.12.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.11.2021
EMKOBEL, a.s.
Rázusova 1846, Spišská Nová Ves
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.12.2021
SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
Francisciho 818, Tisovec
Dátum: 20.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.1.2022
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.11.2021
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.11.2021
Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica
Zelená 1, Banská Bystrica
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.12.2021