KolByt, s.r.o.
Kostolné námestie 32, Kolárovo
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2020
Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4455/89A, Snina
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
EMKOBEL, a.s.
Rázusova 1846, Spišská Nová Ves
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 13.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2020
LIPTOVSKA, s. r. o.
Česká 15, Bratislava
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.11.2021
Veolia Energia Brezno, a.s.
Clementisova 5, Brezno
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
V Y P U S T A spol. s r.o.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 10.11.2021
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Bratislavská 612/18, Žilina
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.10.2020
KolByt, s.r.o.
Kostolné námestie 32, Kolárovo
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
EkoEnergy-Group s.r.o.
Chrenovec - Brusno 433, Chrenovec - Brusno
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021
V Y P U S T A spol. s r.o.
Rybničná 40, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.9.2020
KOMTERM energy SK, s.r.o.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 09.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2020
KOMTERM energy SK, s.r.o.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Prvá teplárenská, a.s.
J. Čabelku 1469/1, Holíč
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2020
RE,s.r.o.
Rebarborová 47, Bratislava
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021