Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 02.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
BYP, s. r. o.
Hviezdoslavova 141, Liptovský Hrádok
Dátum: 27.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
GEON ENERGY, s. r. o.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
STEFE Zvolen, s.r.o.
Unionka 54, Zvolen
Dátum: 27.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.11.2021
Stavebné bytové družstvo, Rožňava
Budovateľská 49, Rožňava
Dátum: 27.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.9.2020
RONA, a. s.
Schreiberova 365, Lednické Rovne
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.10.2021
KOSIT a.s.
Rastislavova 98, Košice
Dátum: 27.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.10.2020
Veolia Energia Brezno, a.s.
Clementisova 5, Brezno
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 30.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2020
Veolia Energia Lučenec, a.s.
Ulica partizánska 1/1990, Lučenec
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Zvolenská teplárenská, a.s.
Lučenecká cesta 25, Zvolen
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 10.11.2020
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.11.2021
Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2020
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.11.2021
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Za poštou 7, Hlohovec
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2020
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.10.2021