Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
Široká 4285, Poprad
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
SLOBYTERM spol. s r.o.
Levočská 20, Stará Ľubovňa
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Teplico, s.r.o.
Kuzmányho 246/14, Turčianske Teplice
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
LMT, a. s.
Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7, Púchov
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Filbyt s.r.o.
1. mája 11, Fiľakovo
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.
A. Dubčeka 1513/55, Žiar nad Hronom
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.11.2020
TERMOKOMPLEX, spol. s r.o.
Hlavná č. 42, Krompachy
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.9.2021
MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Bratislavská 612/18, Žilina
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2020
ANDALEX , s.r.o.
Tehelná 42, Dunajská Lužná
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.12.2021
STEFE Martin, a.s.
Východná 14, Martin
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
KYSUCA s.r.o.
Matice slovenskej 620, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.11.2021
STEFE Trnava, s. r. o.
Františkánska 16, Trnava
Dátum: 04.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2020
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
Žilinská teplárenská, a.s.
Košická 11, Žilina
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
Výroba tepla, s. r. o.
Česká 15, Bratislava
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.11.2021
BYTTERM, a.s.
Saleziánska 4, Žilina
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.10.2021
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2020
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021