Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
LINTOS s.r.o.
Zámocká 3, Bratislava
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2020
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.11.2021
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 16.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2020
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, Košice
Dátum: 15.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.12.2020
ENERGY HEATING, s.r.o.
Čachtická 13, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.11.2021
KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, Košice
Dátum: 15.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.12.2020
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, Košice
Dátum: 15.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.12.2020
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
Veterná 23/D, Šamorín
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 1341/50, Smižany
Dátum: 15.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Školská 19, Piešťany
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 15.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.11.2020
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 16.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.10.2020
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
Štefánikova 718, Senica
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
Skladová 2, Trnava
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Prvá teplárenská, a.s.
J. Čabelku 1469/1, Holíč
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021