Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Ul. Priemyselná 82, Prievidza
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
G. Švéniho 3H, Prievidza
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.2.2021
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Ul. Priemyselná 82, Prievidza
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.7.2021
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
G. Švéniho 3H, Prievidza
Dátum: 16.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.6.2021
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
Široká 4285, Poprad
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.11.2021
Poltárska energetická, s. r. o.
Ulica 13. januára 19, Poltár
Dátum: 28.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2020
Poltárska energetická, s. r. o.
Ulica 13. januára 19, Poltár
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.2.2022
ON Semiconductor Slovakia, a.s.
Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.11.2021
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
Štefánikova 718, Senica
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
Štefánikova 718, Senica
Dátum: 20.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.9.2020
Okresné stavebné bytové družstvo
sídlisko SNP 1936, Považská Bystrica
Dátum: 26.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.9.2020
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 30.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2020
Obecný podnik Rohožník s.r.o.
Školské námestie 406/1, Rohožník
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.2.2022
Obecný podnik Rohožník s.r.o.
Školské námestie 406/1, Rohožník
Dátum: 11.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2021
Obecný podnik Rohožník s.r.o.
Školské námestie 406/1, Rohožník
Dátum: 14.01.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.12.2020
Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 1341/50, Smižany
Dátum: 15.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
Obec Lietavská Lúčka
Cementárenská 3, Lietavská Lúčka
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Obec Horná Ves
Horná Ves 17, Kremnica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.11.2021
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021