TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 21.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.2.2022
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 22.02.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.12.2021
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.7.2021
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 13.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2020
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.10.2021
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, Košice
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.12.2021
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, Košice
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.7.2021
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, Košice
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, Košice
Dátum: 13.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2020
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 09.06.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.6.2022
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.10.2021
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín
Dátum: 09.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.4.2022
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín
Dátum: 28.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.9.2020
TECHNOTUR s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 380/45, Stará Turá
Dátum: 04.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2020
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.
Nemocničná 979/1, Partizánske
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.7.2021
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Dátum: 22.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.12.2020
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 15.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.2.2022