Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 739/12, Banská Bystrica
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.11.2021
Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2020
Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
Trebišovská energetická, s. r. o.
Poľná 2480/4, Trebišov
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.2.2022
Trebišovská energetická, s. r. o.
Poľná 2480/4, Trebišov
Dátum: 05.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2020
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 16.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2020
TOMA, s. r. o.
Gorkého 2019, Topoľčany
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2020
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.12.2021
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 16.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.2.2022
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 02.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2020
Tidly Energy, s.r.o.
Dolná 5, Banská Štiavnica
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 12.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.2.2022
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 22.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.1.2021
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 22.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.2.2022
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021
TERMOKOMPLEX, spol. s r.o.
Hlavná č. 42, Krompachy
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.9.2021
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021