MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 02.02.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.1.2022
MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Bratislavská 612/18, Žilina
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Bratislavská 612/18, Žilina
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2020
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
Veterná 23/D, Šamorín
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
MORUS, s.r.o.
Ul. Teheleň 460, Partizánska Ľupča
Dátum: 14.02.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.12.2021
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452, Púchov
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 29.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.4.2022
MeT Šaľa, spol. s r.o.
Kvetná 4, Šaľa
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29, Vrútky
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.
Rybárska 92/15, Nemšová
Dátum: 26.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.12.2021
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
M. Corvína 1232/20, Veľký Meder
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.11.2021
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7, Púchov
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7, Púchov
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.
Školská 2, Šurany
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 5.11.2021
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.11.2021
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 15.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.11.2020
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.
Bernolákova 11, Nová Baňa
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Mestská elektráreň Nitra, a.s.
Nábrežie mládeže 3458, Nitra
Dátum: 04.02.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.12.2021