Veolia Teplo Levice, s. r. o.
Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.
A. Dubčeka 1513/55, Žiar nad Hronom
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.
A. Dubčeka 1513/55, Žiar nad Hronom
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.11.2020
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.7.2021
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 02.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 27.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Veolia Energia Lučenec, a.s.
Ulica partizánska 1/1990, Lučenec
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Veolia Energia Brezno, a.s.
Clementisova 5, Brezno
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Veolia Energia Brezno, a.s.
Clementisova 5, Brezno
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
V Y P U S T A spol. s r.o.
Rybničná 40, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.9.2020
V Y P U S T A spol. s r.o.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 10.11.2021