MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 20.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.11.2021
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.11.2021
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.1.2022
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 31.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.4.2022
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 29.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.2.2022
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 09.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.4.2022
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 26.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.4.2022
MANGINI s.r.o.
Michalovská 1, Sobrance
Dátum: 29.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.6.2021
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.10.2021
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.7.2021
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2020
MENERT - THERM, s.r.o.
Hlboká 3, Šaľa
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
MEOPTIS, s.r.o.
Lachova 37, Bratislava
Dátum: 31.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.12.2021
Mestská elektráreň Nitra, a.s.
Nábrežie mládeže 3458, Nitra
Dátum: 04.02.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.12.2021
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.
Bernolákova 11, Nová Baňa
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 15.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.11.2020
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.11.2021