KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 15.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.12.2020
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.10.2020
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.11.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.11.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.2.2022
KOSIT a.s.
Rastislavova 98, Košice
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
KOSIT a.s.
Rastislavova 98, Košice
Dátum: 27.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.10.2020
KOTOLŇA JUH s.r.o.
29. augusta 23/130, Kalná nad Hronom
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 5.10.2020
KOTOLŇA JUH s.r.o.
29. augusta 23/130, Kalná nad Hronom
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.9.2021
KRASBYT, s.r.o.
Struhy 83, Krásno nad Kysucou
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
KYSUCA s.r.o.
Matice slovenskej 620, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.11.2021
KYSUCA s.r.o.
Matice slovenskej 620, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 23.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2020
KYSUCA s.r.o.
Matice slovenskej 620, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 16.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.2.2022
LC beta sk s. r. o.
Štúrova 2341/4 , Liptovský Mikuláš
Dátum: 10.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.1.2022
LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.
Štúrova 2341/4, Liptovský Mikuláš
Dátum: 22.01.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.1.2021
LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.
Štúrova 2341/4, Liptovský Mikuláš
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.12.2021
LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.
Štúrova 2341/4, Liptovský Mikuláš
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.12.2021