KMET Handlová, a.s.
Potočná 175, Handlová
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
KolByt, s.r.o.
Kostolné námestie 32, Kolárovo
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2020
KolByt, s.r.o.
Kostolné námestie 32, Kolárovo
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
KOLLDENT s.r.o.
Čapajevova 23, Prešov
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
KOMTERM energy SK, s.r.o.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 21.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.10.2020
KOMTERM energy SK, s.r.o.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
KOMTERM energy SK, s.r.o.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 22.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.10.2020
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 26.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.5.2022
KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, Košice
Dátum: 15.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.12.2020
KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, Košice
Dátum: 15.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.12.2020
KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, Košice
Dátum: 15.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.12.2020
KOOR Východ, s.r.o.
Čermeľská cesta 3, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.10.2021
KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.10.2021
KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, Košice - mestská časť Sever
Dátum: 17.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 5.1.2022
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 15.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.12.2020
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 15.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.1.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 15.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.12.2020