CEMED, s.r.o.
Sídlisko I. 1009, Vranov nad Topľou
Dátum: 22.06.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.6.2022
ČEZ SERVIS, s.r.o.
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2020
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.11.2021
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 31.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.2.2022
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 30.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.10.2020
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.10.2021
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 16.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.10.2020
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.10.2021
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 30.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.5.2021
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 03.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.10.2020
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.11.2021
DOMOVINA TATRY, s.r.o.
Štúrova 1502, Štrba
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021
DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby
Štefánikova 44, Michalovce
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2021
DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby
Štefánikova 44, Michalovce
Dátum: 19.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
E - RAN TZB, s. r. o.
Astrová 2/A, Bratislava
Dátum: 19.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.9.2020
Eco Energy Point s.r.o.
Popradská 17/670, Stará Ľubovňa
Dátum: 24.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.5.2022
EkoEnergy-Group s.r.o.
Chrenovec - Brusno 433, Chrenovec - Brusno
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021
EkoEnergy-Group s.r.o.
Chrenovec - Brusno 433, Chrenovec - Brusno
Dátum: 28.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.10.2020
EMKOBEL, a.s.
Rázusova 1846, Spišská Nová Ves
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021