Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Za poštou 7, Hlohovec
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Za poštou 7, Hlohovec
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2020
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.10.2021
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce
Dátum: 20.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.3.2022
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.10.2021
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 17.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.12.2021
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 09.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2020
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, Myjava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.10.2021
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Školská 19, Piešťany
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Štúrova 275/87, Svit
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Štúrova 275/87, Svit
Dátum: 08.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.3.2022
BYTTERM, a.s.
Saleziánska 4, Žilina
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
BYTTERM, a.s.
Saleziánska 4, Žilina
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
BYTTHERM, s.r.o.
Hollého 148/46, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.12.2021
CALOR, s.r.o.
Športová 1, Komárno
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.11.2021
CALOR, s.r.o.
Športová 1, Komárno
Dátum: 10.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.4.2021
CEMED, s.r.o.
Sídlisko I. 1009, Vranov nad Topľou
Dátum: 22.09.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.9.2020
CEMED, s.r.o.
Sídlisko I. 1009, Vranov nad Topľou
Dátum: 31.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.2.2022