Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.10.2021
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.7.2021
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 11.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.2.2021
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 22.04.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.4.2021
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 26.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.5.2022
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.10.2021
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 20.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.3.2022
BYP, s. r. o.
Hradná 746, Liptovský Hrádok
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.10.2021
BYP, s. r. o.
Hviezdoslavova 141, Liptovský Hrádok
Dátum: 27.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 03.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2020
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.2.2022
Bytkomfort - Servis, s.r.o.
SNP 9 , Nové Zámky
Dátum: 20.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.3.2022
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 24.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.5.2021
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.10.2020
BYTOS, s.r.o.
Pod Sokolice 514/17, Trenčín
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.11.2021
Bytová správa s.r.o.
Dolná 2, Banská Štiavnica
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021