SLUŽBY MODRA, s. r. o.
Šúrska 5, Modra
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 11.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.2.2021
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 05.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.1.2021
MeT Šaľa, spol. s r.o.
Kvetná 4, Šaľa
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
CALOR, s.r.o.
Športová 1, Komárno
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.11.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 08.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.1.2021
Obec Lietavská Lúčka
Cementárenská 3, Lietavská Lúčka
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.3.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2021
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 22.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.1.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2021
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
G. Švéniho 3H, Prievidza
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.2.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2021
ENERGO-SK, a.s.
Námestie Jána Pavla II. 4, Nitra
Dátum: 30.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.3.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.11.2021
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 22.04.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.4.2021
Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, Gelnica
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.10.2021
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 04.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.3.2021