KMET Handlová, a.s.
Potočná 175, Handlová
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Teplárne ZM s.r.o.
Hviezdoslavova 84, Zlaté Moravce
Dátum: 01.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.12.2020
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.
A. Dubčeka 1513/55, Žiar nad Hronom
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 12.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.12.2020
Račianska teplárenská, a.s.
Hečkova 5, Bratislava
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 12.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.12.2020
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.10.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.12.2020
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021
ENERGO-SK, a.s.
Námestie Jána Pavla II. 4, Nitra
Dátum: 15.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.11.2020
Veolia Teplo Levice, s. r. o.
Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021
LEOPARD, s.r.o.
Nádražná 83, Leopoldov
Dátum: 09.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.12.2020
Službyt, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 473, Senica
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 15.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.12.2020
Službyt, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 473, Senica
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 15.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.12.2020
DOMOVINA TATRY, s.r.o.
Štúrova 1502, Štrba
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 15.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.1.2021
SKAL & CO, spol. s r.o.
Mallého 977/58, Skalica
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 15.02.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.12.2020