Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 15.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.11.2020
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Školská 19, Piešťany
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 1341/50, Smižany
Dátum: 15.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
Veterná 23/D, Šamorín
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, Košice
Dátum: 15.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.12.2020
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, Košice
Dátum: 15.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.12.2020
ENERGY HEATING, s.r.o.
Čachtická 13, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.11.2021
KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, Košice
Dátum: 15.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.12.2020
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 16.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2020
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.11.2021
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
LINTOS s.r.o.
Zámocká 3, Bratislava
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2020
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Dátum: 22.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.12.2020
SOUTHERM, s.r.o.
Športová 4021/13 A, Dunajská Streda
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Obecný podnik Rohožník s.r.o.
Školské námestie 406/1, Rohožník
Dátum: 14.01.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.12.2020
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.11.2021
LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.
Štúrova 2341/4, Liptovský Mikuláš
Dátum: 22.01.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.1.2021