Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, Gelnica
Dátum: 29.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 5.10.2020
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, Myjava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.10.2021
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 30.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.10.2020
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.11.2021
TECHNOTUR s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 380/45, Stará Turá
Dátum: 04.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2020
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, Košice
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 03.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.10.2020
ILFES, s.r.o.
Štúrova 753/68, Ilava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 03.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2020
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939, Štúrovo
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Trebišovská energetická, s. r. o.
Poľná 2480/4, Trebišov
Dátum: 05.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2020
MENERT - THERM, s.r.o.
Hlboká 3, Šaľa
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.
Gorkého ul. č. 8a, Rimavská Sobota
Dátum: 05.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2020
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
KYSUCA s.r.o.
Matice slovenskej 620, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 23.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2020
RE,s.r.o.
Rebarborová 47, Bratislava
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Prvá teplárenská, a.s.
J. Čabelku 1469/1, Holíč
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2020
KOMTERM energy SK, s.r.o.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 09.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2020
KOMTERM energy SK, s.r.o.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021