EkoEnergy-Group s.r.o.
Chrenovec - Brusno 433, Chrenovec - Brusno
Dátum: 28.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.10.2020
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.1.2022
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 04.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2020
AREA Šamorín, s.r.o.
Bratislavská ulica 88, Šamorín
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.10.2021
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.10.2021
Žarnovická energetická, s. r. o.
Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica
Dátum: 26.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2020
Bytová správa s.r.o.
Dolná 2, Banská Štiavnica
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Poltárska energetická, s. r. o.
Ulica 13. januára 19, Poltár
Dátum: 28.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2020
Tidly Energy, s.r.o.
Dolná 5, Banská Štiavnica
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
Hriňovská energetická, s.r.o.
Partizánska cesta 1465, Hriňová
Dátum: 02.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2020
STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.
Gorkého ul. č. 8a, Rimavská Sobota
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Rimavská energetická s.r.o.
Železničná 990, Hnúšťa
Dátum: 03.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2020
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 30.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2020
VODOTIKA, a.s.
Bosákova 7, Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín
Dátum: 28.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.9.2020
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.
Nemocničná 979/1, Partizánske
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 02.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2020
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.
Školská 2, Šurany
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 5.11.2021
ENERGOBYT s.r.o. Humenné
Lipova 1, Humenné
Dátum: 29.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.10.2020