SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
Francisciho 818, Tisovec
Dátum: 15.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.10.2020
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 14.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.9.2021
ILFES, s.r.o.
Štúrova 753/68, Ilava
Dátum: 22.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.10.2020
KOTOLŇA JUH s.r.o.
29. augusta 23/130, Kalná nad Hronom
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.9.2021
KOTOLŇA JUH s.r.o.
29. augusta 23/130, Kalná nad Hronom
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 5.10.2020
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.10.2021
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939, Štúrovo
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.9.2020
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.10.2021
KOMTERM energy SK, s.r.o.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 21.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.10.2020
Žilinská teplárenská, a.s.
Košická 11, Žilina
Dátum: 19.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.10.2021
SBD-P Pezinok
Majakovského 35, Pezinok
Dátum: 03.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.10.2020
STEFE Martin, a.s.
Východná 14, Martin
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.10.2021
Rezidencia Hont s.r.o.
Priemyselná 934/1, Krupina
Dátum: 22.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.10.2020
BYTOS, s.r.o.
Pod Sokolice 514/17, Trenčín
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.11.2021
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
Štefánikova 718, Senica
Dátum: 20.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.9.2020
BYTTERM, a.s.
Saleziánska 4, Žilina
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Okresné stavebné bytové družstvo
sídlisko SNP 1936, Považská Bystrica
Dátum: 26.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.9.2020
BES s.r.o.
Furmanská 2, Bratislava
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.10.2021
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 22.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.10.2020
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.10.2021