FOTOSOLAR Tornaľa, a.s.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 04.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Solar RS, s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 01.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
THESOLAR s. r. o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 01.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SANION ENERGY s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 01.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
RHF 2 s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 04.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
BRASOL s. r. o.
Ružová dolina 25, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 04.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
FVE Belá1 s. r. o.
Lichnerova 40, Senec
Dátum: 04.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
UNISOLAR s. r. o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 04.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
VARANDUS Solar Búč, s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava
Dátum: 04.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
RHF 1 s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
JOMB1 s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 04.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
ENERGYWOOD, a.s.
Zlatá 15, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
Energy 17 s. r. o.
Nad Tehelňou 2887/69, Trenčín
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
Stovateam s. r. o.
Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
Satmont s. r. o.
Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
A R B Trade s.r.o.
Karadžičova 2, Bratislava
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
TAMA SLOVAKIA s. r. o.
Sladovnícka 15, Trnava
Dátum: 05.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
obnoviteľné zdroje, spol. s r.o.
Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
ZETASOLAR s. r. o.
Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
PADUS s. r. o.
Astrová 3, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 05.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021