TATRA SPC25, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 29.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 29.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Pure Energy Slovakia, s.r.o.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
Energy Profit s. r. o.
Špitálska 55, Bratislava
Dátum: 08.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
FVE Buzitka, s.r.o.
Na Kope 611/81, Košice - mestská časť Myslava
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SPV ĽADOVO 12, s.r.o.
Oravský Biely Potok 25, Oravský Biely Potok
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SPV ĽADOVO 12, s.r.o.
Oravský Biely Potok 25, Oravský Biely Potok
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
UKND s. r. o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 29.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
JOMAX SK s. r. o.
Špitálska 2190/55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 08.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
VEPOR, s. r. o.
Prešovská 59, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
Energy 14 s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 04.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 13.9.2021
Energy 15 s. r. o.
Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 04.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 13.9.2021
E-13 s. r. o.
Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 04.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 13.9.2021
FV powerhouse 3 s.r.o.
Nádražná 2192/35, Skalica
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
TRASIMO, s.r.o.
Michalská 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
GEMCASS PROGRESS, s.r.o.
Zlatá 15, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
FOTOVOLTAIKA Starňa, a. s.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 04.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 01.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.8.2021
SPV ĽADOVO 13, s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 01.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021