COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.8.2021
Veolia Energia Lučenec, a.s.
Ulica partizánska 1/1990, Lučenec
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.9.2021
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.10.2021
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 5.10.2020
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 16.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 5.11.2020
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 30.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.12.2021
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2020
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2020
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 31.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.12.2021
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2020
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 11.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.12.2021
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2020
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 11.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.12.2021
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 23.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.12.2020
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 23.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.12.2020
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.12.2021
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.12.2020
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 27.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.3.2022
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 04.01.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2020