ENVIROTERM s. r. o.
Pod Stráňou 868/37, Trstená
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.11.2021
ENVIROTERM s. r. o.
Pod Stráňou 868/37, Trstená
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021
ENVIROTERM s. r. o.
Pod Stráňou 868/37, Trstená
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021
ENVIROTERM s. r. o.
Pod Stráňou 868/37, Trstená
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 12.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.8.2020
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.8.2020
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.8.2020
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.8.2020
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.8.2020
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 09.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 15.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.9.2020
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 20.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2020
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 19.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.9.2020
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 10.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2020
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.2.2021
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 10.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.2.2021
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 03.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.3.2021
PVE Nová Lehota s.r.o
Vodárenská 11, Piešťany
Dátum: 17.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 6.5.2021
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 19.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.5.2021
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 02.08.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.6.2021