Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 06.03.2023
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 15.01.2024
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 20.03.2023
Poznámka:
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 21.03.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.03.2023
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 24.04.2023
Poznámka:
BRZ INVEST s.r.o.
Dobronivská cesta 1642/6 , Zvolen
Dátum: 06.06.2023
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 29.06.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.06.2023
Poznámka:
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Dátum: 27.09.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 11.10.2023
Poznámka:
Solar expert, s.r.o.
Rožňavská 24, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 26.10.2023
Poznámka:
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 09.11.2023
Poznámka:
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 24.11.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 08.12.2023
Poznámka: