EUROSTAT

EUROSTAT_LOGO
Štatistický úrad Európskej únie, poskytuje všeobecné ekonomické informácie o eurozóne, Obsahuje včasné, kvalitné, mesačné a/alebo štvrťročné ukazovatele a sú vydávané súčasne so zverejňovaním údajov podľa stanoveného kalendára, plánovaného na rok vopred.
Viac na stránke: https://ec.europa.eu/eurostat,
pre štatistiky: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database.

 

IRENA

International_Renewable_Energy_Agency_Logo
Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu je medzivládna organizácia, ktorá podporuje krajiny pri ich prechode k budúcnosti udržateľnej energie a slúži ako hlavná platforma pre medzinárodnú spoluprácu, centrum excelentnosti a úložisko politiky, technológie, zdrojov a financií. znalosti o obnoviteľnej energii. IRENA podporuje široké prijatie a udržateľné využívanie všetkých foriem obnoviteľnej energie, vrátane bioenergie, geotermálnej, vodnej, oceánskej, slnečnej a veternej energie v snahe o trvalo udržateľný rozvoj, prístup k energii, nízkouhlíkový ekonomický rast. Viac informácií a štatistík nájdete v oblasti obnoviteľných zdrojov energie: https://irena.org/
 

IEA

iea-international-energy-agency-logo
Medzinárodná energetická agentúra, prináša informácie, novinky a štatistiky o energii, poskytuje tématické svetové analýzy, údaje, politické odporúčania a reálne riešenia, ktoré pomáhajú krajinám poskytovať bezpečnú a udržateľnú energiu pre všetkých.
Viac nájdete na stránke: https://www.iea.org/
 

AIB

aib_logo

Asociácia pre vydávanie garancií pôvodu pre Európsku úniu, viac na stránke: https://www.aib-net.org