Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM

Určenie regiónu výpočtu kapacity (CCR - capacity calculation region, čl. 15 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 06/2016 zo dňa 17.11.2016
Rozhodnutie ACER č. 04/2019 zo dňa 1.4.2019

Spoločná metodika koordinovaného výpočtu kapacity (CCM – capacity calculation methodology, čl. 20 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 02/2019 zo dňa 21.2.2019

Algoritmus zbližovania cien a párovací algoritmus priebežného obchodovania (Algorithm, čl. 37 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 08/2018 zo dňa 26.7.2018
Rozhodnutie ACER č. 04/2020 zo dňa 30.1.2020

Harmonizované maximálne a minimálne ceny v jednotnom prepojení denných trhov (HMMP DA - harmonised maximum and minimum prices, čl. 41 CACM)
Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 04/2017 zo dňa 14.11.2017

Núdzové postupy (Fallback procedures, čl. 44 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 10/2018 zo dňa 27.9.2018

Produkty, ktoré možno zohľadniť v procese jednotného prepojenia vnútrodenných trhov (Products ID, čl. 53 CACM)
Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 05/2020 zo dňa 30.1.2020

Harmonizované maximálne a minimálne ceny v jednotnom prepojení vnútrodenných trhov (HMMP ID - harmonised maximum and minimum prices, čl. 54 CACM)
Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 05/2017 zo dňa 14.11.2017

Metodika oceňovania vnútrodennej kapacity (IDCZCP – intraday cross-zonal capacity pricing, čl. 55 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 01/2019 zo dňa 24.1.2019

Čas otvorenia a uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu (IDCZGT - intraday cross-zonal gate opening/closure times, čl. 59 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 4/2018 zo dňa 24.4.2018

Metodika rozdelenia príjmu z preťaženia (CID – congestion income distribution, čl. 73 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017

Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA
Harmonizované pravidlá prideľovania pre dlhodobé prenosové práva (HAR LTTR – harmonised allocation rules, čl. 51 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 3/2017 zo dňa 2.10.2017

Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO
Metodika koordinácie analýzy prevádzkovej bezpečnosti (CSA – coordinating operational security analysis, čl. 75 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 07/2019 zo dňa 19.6.2019

Metodika koordinácie analýzy prevádzkovej bezpečnosti (RAOC – relevance of assets for outage coordination, čl. 84 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 08/2019 zo dňa 19.6.2019

Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia BAL
Návrh implementačného rámca pre proces imbalance netting (imbalance netting process, čl. 22 BAL)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 06/2019 zo dňa 29.5.2019
Rozhodnutie ACER č. 13/2020 zo dňa 24.6.2020

Metodika pre zoznam štandardných produktov pre vyvažovaciu kapacitu rezerv (čl. 25 ods. 2 BAL)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 11/2020 zo dňa 17.6.2020

Metodika klasifikácie účelov aktivácie ponúk regulačnej energie (čl. 29 ods. 3 BAL)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 16/2020 zo dňa 15.7.2020

Metodika spoločne optimalizovaného postupu prideľovania medzioblastnej kapacity (čl. 40 ods. 1 BAL)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 1/2020 zo dňa 17.6.2020

Spoločné pravidlá zúčtovania platné pre všetky plánované výmeny energie (čl. 50 ods. 1 BAL)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 17/2020 zo dňa 15.7.2020

Návrh pre stanovenie a zosúladenie hlavných prvkov zúčtovania odchýlok (čl. 52 BAL)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 18/2020 zo dňa 15.7.2020