Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 13.04.2021
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Dátum: 13.04.2021
Poznámka:
RODACH, s.r.o.
Oravský Biely Potok 25, 027 42 Oravský Biely Potok
Dátum: 16.02.2021
Poznámka:
Východoslovenská distribučná a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 08.12.2020
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum: 26.11.2020
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 19.11.2020
Poznámka:
PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o.
Medzibrodie nad Oravou 50, 026 01 Dolný Kubín
Dátum: 10.11.2020
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Dátum: 31.07.2020
Poznámka:
Ing. Kamil Beláň
Bystrička 301, 038 04 Bystrička
Dátum: 29.07.2020
Poznámka:
Marko MT, s.r.o.
Kollárova 79/5592, 036 01 Martin
Dátum: 29.07.2020
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 01.07.2020
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum: 01.07.2020
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 01.07.2020
Poznámka:
Zdenek Kubala
Krásno nad Kysucou 267; 023 02 Krásno nad Kysucou
Dátum: 16.06.2020
Poznámka: Rozhodnutie ruší rozhodnutie č. 1206/2013/E-OZ z 05. 09. 2013.
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Dátum: 15.04.2020
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Dátum: 07.04.2020
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Dátum: 24.03.2020
Poznámka:
STAMART REAL, s.r.o.
Robotnícka 1E, 036 01 Martin
Dátum: 11.02.2020
Poznámka:
DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o.
Horelica 13, 022 01 Čadca
Dátum: 17.12.2019
Poznámka:
Ing. Kamil Beláň
Bystrička 301, 038 04 Bystrička
Dátum: 03.12.2019
Poznámka: