STAMART REAL, s.r.o.
Robotnícka 1E, 036 01 Martin,
Dátum: 03.07.2018
Poznámka:
PLAST-MONT, s.r.o.
Pekárenská 2, 984 01 Lučenec,
Dátum: 03.07.2018
Poznámka:
Ing. Martina Šichtová
S. Bibzu 436/6 036 01 Martin,
Dátum: 03.07.2018
Poznámka:
PLAST-MONT, s.r.o.
Pekárenská 2, 984 01 Lučenec,
Dátum: 15.05.2018
Poznámka:
PLAST-MONT, s.r.o.
Pekárenská 2, 984 01 Lučenec,
Dátum: 20.03.2018
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a. s. (pôvodný názov Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.)
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
Dátum: 06.03.2018
Poznámka:
BELKAM, s.r.o.
Bystrička 301, 038 04 Martin
Dátum: 19.12.2017
Poznámka:
Ivan Ľudvík
Rajecká Lesná 313, 013 15 Rajecká Lesná
Dátum: 14.11.2017
Poznámka:
Peter Zlatoš
Moyzesova 883/82, 017 01 Považská Bystrica
Dátum: 25.08.2017
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 15.08.2017
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 15.08.2017
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
Dátum: 15.08.2017
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
Dátum: 15.08.2017
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum: 15.08.2017
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 15.08.2017
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Dátum: 15.08.2017
Poznámka:
Ing. Kamil Beláň
Bystrička 301, 038 04 Bystrička
Dátum: 01.08.2017
Poznámka:
Ing. Jaroslav Fiľo
Mlynská 14571/137, Podlavice, 974 01 Banská Bystrica
Dátum: 21.07.2017
Poznámka:
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1.mája 11, 911 01 Trenčín
Dátum: 21.07.2017
Poznámka:
Ivan Ľudvík
Rajecká Lesná 313, 013 15 Rajecká Lesná
Dátum: 06.07.2017
Poznámka: