Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Dátum: 25.07.2023
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Dátum: 25.05.2023
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 12.04.2023
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 28.03.2023
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum: 28.03.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 28.03.2023
Poznámka:
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné nám. 20, 963 01 Krupina
Dátum: 28.02.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Dátum: 14.02.2023
Poznámka:
BELKAM, s.r.o.
Bystrička 301, 038 04 Martin
Dátum: 22.11.2022
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 22.11.2022
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 09.11.2022
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum: 09.11.2022
Poznámka:
Východoslovenská energetika a. s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 24.10.2022
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 24.10.2022
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dátum: 11.10.2022
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum: 28.09.2022
Poznámka: