BELKAM, s.r.o.
Bystrička 301, 038 04 Martin
Dátum: 07.10.2013
Poznámka:
MVDr. Rastislav Zábronský
Kolónia Hviezda 10637/118, 036 08 Martin
Dátum: 07.10.2013
Poznámka:
Ing. Ján Otčenáš
Kurucká 39, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum: 12.09.2013
Poznámka:
Ing. Martina Šichtová
S. Bibzu 436/6, 036 01 Martin
Dátum: 12.09.2013
Poznámka:
Ing. Kamil Beláň
Bystrička 301, 038 04 Bystrička
Dátum: 12.09.2013
Poznámka:
Ing. Vojtech Bukovčan
R. Viesta 4797/45, 036 01 Martin
Dátum: 12.09.2013
Poznámka:
PLAST - MONT, s.r.o.
Pekárenská 2, 984 01 Lučenec
Dátum: 09.08.2013
Poznámka:
TUBAPACK, a. s.
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Dátum: 09.08.2013
Poznámka:
Ing. Arnošť Göth
Slaská 142, 966 22 Slaská
Dátum: 09.08.2013
Poznámka:
Ivan Ľudvík
Rajecká Lesná 313, 013 15 Rajecká Lesná
Dátum: 09.08.2013
Poznámka:
STAMART REAL, s.r.o.
Robotnícka 1E, 036 01 Martin
Dátum: 23.07.2013
Poznámka:
DOPRAVA A SLUŽBY K&T spol. s r.o.
Horelica 13, 022 01 Čadca
Dátum: 23.07.2013
Poznámka:
Zdenek Kubala
Krásno nad Kysucou 267, 023 02 Krásno nad Kysucou
Dátum: 23.07.2013
Poznámka:
HOTEL TURIEC, a.s.
A. Sokolíka 2, 036 01 Martin
Dátum: 23.07.2013
Poznámka:
ENERGY services s.r.o.
Nová 425/43, 010 03 Žilina
Dátum: 09.07.2013
Poznámka:
Peter Zlatoš
Moyzesova 883/82, 017 01 Považská Bystrica
Dátum: 28.06.2013
Poznámka:
Peter Varáček
Čerešňova ulica 35, 974 05 Banská Bystrica
Dátum: 20.06.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum: 20.06.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum: 20.06.2013
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 17.06.2013
Poznámka: