Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Dátum: 25.05.2023
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 12.04.2023
Poznámka:
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava
Dátum: 04.04.2017
Poznámka:
Peter Zlatoš
Moyzesova 883/82, 017 01 Považská Bystrica
Dátum: 18.02.2014
Poznámka:
PROFIL RAKOVO, spol. s r. o.
038 42 Rakovo 137
Dátum: 05.04.2016
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum: 01.07.2020
Poznámka:
GROUND IV, s.r.o.
Budyšínska 38, 831 02 Bratislava
Dátum: 11.02.2022
Poznámka:
Ing. Martina Šichtová
S. Bibzu 436/6 036 01 Martin,
Dátum: 03.07.2018
Poznámka:
SLOV TAIN, s.r.o. Prievidza
Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza
Dátum: 11.05.2015
Poznámka:
INVESTPETROL, s.r.o.
Laskomerského 8, 977 01 Brezno
Dátum: 05.02.2013
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 21.05.2019
Poznámka:
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava
Dátum: 07.05.2019
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 28.03.2023
Poznámka:
Dušan Chvojka
Valča 522, 038 35 Valča
Dátum: 23.04.2015
Poznámka:
PROFIL RAKOVO, spol. s r. o.
038 42 Rakovo 137
Dátum: 05.04.2016
Poznámka:
Zvolenská teplárenská, a. s.
Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen
Dátum: 18.02.2014
Poznámka:
GROUND III, s.r.o.
Budyšínska 38, 831 02 Bratislava
Dátum: 11.02.2022
Poznámka:
STAVOÚNIA a.s.
Fiľakovská cesta 284, 984 01
Dátum: 05.02.2013
Poznámka:
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava
Dátum: 04.04.2017
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 01.07.2020
Poznámka: