REVIMONT -DG,s.r.o.
Bystrička 111, 038 04 Bystrička
Dátum: 15.04.2013
Poznámka:
Loacker renewable Energy Mokrance s.r.o.
Cesta do Hanisky 11, 040 15 Košice-Šaca
Dátum: 22.03.2022
Poznámka:
Marko MT, s.r.o.
Kollárova 79/5592, 036 01 Martin
Dátum: 29.07.2020
Poznámka:
Ing. Kamil Beláň
Bystrička 301, 038 04 Bystrička
Dátum: 01.08.2017
Poznámka:
COFELY a.s.
Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava
Dátum: 13.05.2015
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 11.04.2013
Poznámka:
Ing. Arnošť Göth
Slaská 142, 966 22 Slaská
Dátum: 11.03.2014
Poznámka:
PROFIL RAKOVO, spol. s r. o.
038 42 Rakovo 137
Dátum: 05.04.2016
Poznámka:
Ing. Ján Chovanec
Kollárova 73, 036 01 Martin
Dátum: 26.09.2018
Poznámka:
TEMPLATE SLOVAKIA, s.r.o.
Štefánikova 5/9, 949 01 Nitra
Dátum: 22.03.2022
Poznámka:
Ing. Kamil Beláň
Bystrička 301, 038 04 Bystrička
Dátum: 29.07.2020
Poznámka:
Ivan Ľudvík
Rajecká Lesná 313, 013 15 Rajecká Lesná
Dátum: 08.10.2019
Poznámka:
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1.mája 11, 911 01 Trenčín
Dátum: 21.07.2017
Poznámka:
Ing. Jaroslav Fiľo
Mlynská 14571/137, Podlavice, 974 01 Banská Bystrica
Dátum: 21.07.2017
Poznámka:
BASIX spol. s r. o.
Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín
Dátum: 22.03.2022
Poznámka:
Ivan Ľudvík
Rajecká Lesná 313, 013 15 Rajecká Lesná
Dátum: 11.03.2014
Poznámka:
PROFIL RAKOVO, spol. s r. o.
038 42 Rakovo 137
Dátum: 05.04.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum: 11.04.2013
Poznámka:
Ing. Martina Šichtová
S. Bibzu 436/6, 036 01 Martin
Dátum: 13.05.2015
Poznámka:
SLOV TAIN, s.r.o.
Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza
Dátum: 11.09.2018
Poznámka: