Marko MT, s.r.o.
Kollárova 79, 036 01 Martin
Dátum: 22.05.2015
Poznámka:
BELKAM, s.r.o.
Bystrička 301, 038 04 Martin
Dátum: 06.11.2018
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dátum: 20.04.2022
Poznámka:
Ing. Ján Chovanec
Kollárova 73, 036 01 Martin
Dátum: 12.11.2019
Poznámka:
Ing. Martina Šichtová
S. Bibzu 436/6, 036 01 Martin
Dátum: 15.04.2013
Poznámka:
PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o.
Medzibrodie nad Oravou 50, 026 01 Dolný Kubín
Dátum: 10.11.2020
Poznámka:
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 15.08.2017
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Dátum: 31.07.2020
Poznámka:
TERMMING, s.r.o.
Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava
Dátum: 13.05.2015
Poznámka:
Ing. Martina Šichtová
Rybárska 26, 036 01 Martin
Dátum: 06.11.2018
Poznámka:
PROFIL RAKOVO, spol. s r. o.
038 42 Rakovo 137
Dátum: 05.04.2016
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Dátum: 25.07.2023
Poznámka:
Buzitka obnoviteľné zdroje a.s.
Zvolenská 22, 821 09 Bratislava
Dátum: 06.04.2022
Poznámka:
GREEN2ENERGY,s.r.o.
Zafírova 5, 900 25 Chorvátsky Grob
Dátum: 25.03.2014
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 15.08.2017
Poznámka:
Zdenek Kubala
Krásno nad Kysucou 267, 023 02 Krásno nad Kysucou
Dátum: 12.11.2019
Poznámka:
STAMART REAL, s.r.o.
Robotníčka 1E, 036 01 Martin
Dátum: 15.04.2013
Poznámka:
Ing. Jaroslav Fiľo
Mlynská 14571/137, Podlavice, 974 09 Banská Bystrica
Dátum: 12.11.2019
Poznámka:
Službyt, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica
Dátum: 13.05.2015
Poznámka: