Jozefína Holubjaková
Mútne 243, 029 63 Mútne
Dátum: 23.05.2013
Poznámka:
CASSOFIN, a.s.
Letná č. 27, 043 14 Košice
Dátum: 25.06.2014
Poznámka:
Karol Gejdoš Galia
Dúbrava 490, 032 12 Dubrava
Dátum: 23.05.2013
Poznámka:
Peter Varáček
Čerešňova 35, 974 05 Banská Bystrica
24/12706/14/RR-PK
Dátum: 25.06.2014
Poznámka:
PLAST-MONT, s.r.o.
Pekárenská 2, 98401 Lučenec
Dátum: 25.06.2014
Poznámka:
Karol Gejdoš Galia
Dúbrava 490, 032 12 Dubrava
Dátum: 23.05.2013
Poznámka:
Triumf professional tools s.r.o.
Kollárova 88, 036 01 Martin
Dátum: 25.06.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum: 23.05.2013
Poznámka:
Ing. Vojtech Bukovčan
R. Viesta 4797/45, 036 01 Martin
Dátum: 25.06.2014
Poznámka:
Ing. Jaroslav Fiľo
Mlynská 14571/137, Podlavice, 974 09 Banská Bystrica
Dátum: 10.06.2014
Poznámka:
Ing. Vojtech Bukovčan
R. Viesta 4797/45, 036 01 Martin
Dátum: 06.05.2013
Poznámka:
Peter Zlatoš
Moyzesova 883/82, 017 01 Považská Bystrica
Dátum: 17.12.2015
Poznámka:
Capitol Legal Group s.r.o.
Kollárove nám. 20, 811 06 Bratislava
20/8910/14/RR
Dátum: 30.05.2014
Poznámka:
Marko MT, s.r.o.
Kollárová 79, 036 01 Martin
Dátum: 06.05.2013
Poznámka:
BELKAM, s.r.o.
Bystrička 301, 038 04 Martin
Dátum: 19.12.2017
Poznámka:
Peter Zlatoš
Moyzesova 883/82, 017 01 Považská Bystrica
Dátum: 24.11.2015
Poznámka:
Capitol Legal Group s.r.o.
Kollárove nám. 20, 811 06 Bratislava
Dátum: 30.05.2014
Poznámka:
MVDr. Rastislav Zábronský
Kolónia Hviezda 10637/118, 036 08 Martin
Dátum: 06.05.2013
Poznámka:
Ivan Ľudvík
Rajecká Lesná 313, 013 15 Rajecká Lesná
Dátum: 14.11.2017
Poznámka:
Košická energetická spoločnosť, a.s.
Južná trieda 82, 040 01 Košice
Dátum: 10.11.2015
Poznámka: